Hỏi đáp

Hỏi đáp

- Xin trả lời bạn: Tuỳ theo nhu cầu của bạn, do đó Chúng tôi có thể cho thuê trong thời gian ngắn 2 ngày trở lên vẫn được ạ.

- Nếu thuê lần đầu thì cần phải đặt cọc tiền thuê máy.